Palvelut

Onhan yrityksenne taloushallinto kunnossa?

Teemme kustannustehokasta ja laadukasta kirjanpitoa. Sen lisäksi tarjoamme myös  palkanlaskentaa,
osakirjanpitoa ja voimme ottaa hoitaaksemme myös yrityksenne rahaliikenteen.

Kumppanuutemme rakentuu yhdestä tai useammasta palasesta. Kirjanpito on yhteistyömme kivijalka, jonka päälle rakennamme
yrityksellenne sopivan paketin taloushallinnon palveluja.

Me huolehdimme siitä, että yrityksenne taloushallinto hoituu ajallaan ja asetusten mukaisesti,
jolloin te voitte keskittyä yritystoimintanne ydinasioihin.

Tarjouksen voit pyytää meiltä samantien tarjouspyyntö sivullamme.

Kirjanpito
Palkanlaskenta
Osakirjanpito
Rahaliikenne
Tilitoimisto Karjaa


Neljä syytä siirtyä
sähköiseen taloushallintoon

 

1. Aikaa ja vaivaa säästyy

Voit tehdä myyntilaskusi netissä ja lähettää ne eteenpäin verkkolaskuina.
Suoritukset menevät suoraan kirjanpitoon.

2. Paperinpyörittely vähenee

Voit tarkistaa vastaanottamasi-laskut sähköisesti. Lasku ja maksusuoritus käyvät kirjanpitoaineistona,
eikä niitä tarvitse tulostaa.

3. Arki ja arkistointi helpottuu

Hyllytilaa ei tarvitse varata kirjanpitomapeille, sillä digiarkistosta tiedot ja tositteet löytyvät helposti.
Ne myös säilyvät tallessa.

4. Raportointi paranee

Sähköinen taloushallinto tuottaa valmiita raportteja, jotka helpottavat yrityksen johtamista. Ne käyvät sellaisenaan myös verottajalle.

Kun suunnittelee huolella, onnikin on puolella

Taloushallinto on yksi menestyvän yrityksen kivijaloista.
Budjetin laatiminen ja suunnitelmallinen työskentely parantavat menestymismahdollisuuksia.
Esimerkiksi budjettiseuranta tuo ryhtiä yrityksen toimintaan.

Normaalien taloushallinnon palvelujen lisäksi autamme asiakkaitamme budjetin laatimisessa.
Kun budjetti on tehty, sen toteutumista on helppo seurata.

Veroselvitykset

Selvitämme, onko verotuksenne tehty oikein.
Tarvittaessa haemme päätökseen muutosta.

Veroasioiden asiantuntija

Aina verottajan veropäätös ei ole kaikilta osin odotetunlainen. Tällöin on hyvä selvittää, onko verotus tehty lainmukaisesti ja voiko päätökseen hakea muutosta.

  • Autamme selvityksen tekemisessä ja laadimme tarvittavat muutoshakemukset puolestanne.
  • Laskemme yrityksen verorasituksen jo ennen kuin verotus valmistuu. Näin tiedätte hyvissä ajoin, kuinka hyvin ennakkoverot vastaavat yhtiön tulosta.
  • Selvitämme etukäteen, miten osakkaita tai yrittäjää kohdellaan lopullisessa verotuksessa. Tämä auttaa suunnittelemaan ja ennakoimaan osakkaiden ja yrittäjien omaa taloutta.

Budjetointi

Talouden suunnittelu ohjaa liiketoimintaa
ja auttaa tavoitteiden asettamisessa.

Ryhtiä yrityksen toimintaan

Budjetti pukee yrityksen vuosisuunnitelman numeroiksi. Talousarviossa asetetaan paitsi raamit myös tavoitteet yrityksen toiminnalle.

Rohkaisemme asiakkaitamme suunnitelmallisuuteen. Tilikausikohtaisen budjetin avulla voidaan seurata liiketoiminnan onnistumista. Jo pelkän suunnitelman laatiminen avaa uusia näkökulmia omaan liiketoimintaan ja taloudelliseen asemaan.
Budjetin toteutumisen seuranta tuo ryhtiä toimintaan.

  • Autamme budjetin laatimisessa, jolloin tilikauden edetessä toteutuneita lukuja voidaan verrata suunniteltuihin.
  • Usein luvut poikkeavat suunnitelluista monella tavalla. Selvitämme yhdessä, mistä eroavaisuudet johtuvat ja mitä toimenpiteitä asian korjaamiseksi voi tehdä. Tämä lisää ymmärrystä omaan liiketoimintaanne ja opitte välttämään liiketoiminnan kannattavuuteen liittyviä karikoita.

Verosuunnittelu on ennakointia

Verosuunnittelussa ennakoidaan veroseuraamuksia.
Veroseuraamukset kannattaa selvittää etukäteen,
näin johto voi huomioida ne päätöksissään.

Yrityksen johto punnitsee usein monen eri vaihtoehdon välillä, kun se kehittää liiketoimintaansa ja toimintatapojaan.
Eri vaihtoehdot saattavat johtaa erilaisiin veroseuraamuksiin, joilla voi olla merkittävä taloudellinen vaikutus.
Siksi eri vaihtoehtojen veroseuraamukset kannattaa selvittää huolella ennen päätöksen tekemistä.

Tarjoamme verosuunnitteluapua, joka auttaa yritystänne tekemään päätöksiä, joissa olette voineet ottaa kokonaisuudeen huomioon.
Myös veroselvitys saattaa olla tarpeen, jos verottajan tekemä päätös ei olekaan odotetunlainen.
Tarvittaessa teemme asiakkaan puolesta muutoshakemuksen.